KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ EYLEMLERİ

Resmi kurum ve kuruluşların, resmi kurumların çalıştığı taşeron firmaların eylem ve işlemleri nedeniyle kişilerin gerek kaza gerek başkaca sebeplerle mağduriyete uğraması ve bu mağduriyet neticesinde bir zararın oluşması halinde, zarar gören kişi ve/veya yakınlarının talepte bulunma ve dava etme hakları bulunmaktadır. Zarar gören, maddi veya manevi zarar gören kişilerin bu eylem ve işlemlere karşı İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilecekleri gibi, cismani bir zararın meydana gelmesi halinde adli mahkemelerde tazminat davası da açabilirler.

Sigorta ve Trafik kazası Magdurları dernegi

İdarenin Haksız Eylem Ve İşlemleri Nedeniyle Tazminat

Resmi kurum ve kuruluşların, çalıştığı taşeron firmaların eylem ve işlemleri nedeniyle Kazalar. Kişilerin gerek kaza gerek başkaca sebeplerle mağduriyete uğraması ve bu mağduriyet neticesinde bir zararın oluşması halinde, zarar gören kişi ve/veya yakınlarının talepte bulunma ve dava etme hakları mevcuttur.

Anayasanın 40. Maddesi; “Kişinin, resmi görevliler tarafından gerçekleşmiş haksız işlemleri sonucunda uğradığı zararlar Devlet tarafından tazmin edilir.” demekle kişilerin haklarını koruduğunu ve haklarını aramalarının önünü açtığını anlamaktayız.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, idarenin(devletin) vermiş olduğu yetkiye ile kamu gücünü kullanarak yapmış oldukları eylem ve işlemler nedeniyle zarara uğramış kişilerin zararının karşılanması idare için bir yükümlülüktür. Bir başka ifadeyle idare kişilerin mağduriyetini gidermek zorundadır.

Zarar gören, maddi veya manevi zarar gören kişilerin bu eylem ve işlemlere karşı İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilecekleri gibi, cismani bir zararın meydana gelmesi halinde adli mahkemelerde tazminat davası da açabilirler.

Zamanaşımı Süreci

Mağdur edilenler kişiler için dava zamanaşımı süresi mağdurun kamu kurum ve kuruluşun haksız ve hukuka aykırı eylemi öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren 5 yıldır.

İdarenin haksız eylem ve işlemi nedeniyle kalıcı sakatlık gerçekleşmişse zamanaşımının başlangıcı sakatlığı belgeleyen kesin raporun öğrenildiği tarihtir. Ölümlü olaylarda zamanaşımı başlangıcı ise ölüm tarihidir