Araç Değer Kaybı

Trafik kazasına karışan bir araçta meydana gelen maddi hasar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır. Kaza sonucunda kazalı aracın tamir ve onarımı yapılmasına rağmen aracın satışı sırasında piyasa değeri düşmektedir. Araç değer kaybı davası, aracın kazadan önceki değeri ile kaza yaptıktan sonraki piyasa değeri arasında farkın talep edildiği dava türüdür. Araç değer kaybı davalarında dava zamanaşımı süresi 2 yıldır. Kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl içerisinde araç değer kaybı talebinde bulunulması veya dava açılması gerekmektedir. Araç değer kaybı davası, kusurlu araç sahibine ve aracın sigorta şirketine karşı açılabilir.

araç değer kaybı

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Trafik kazasına, karşı tarafın kusuru sebebiyet vermiş ise ve bu kazada aracınız maddi hasar almış olması halinde aracınızın piyasa değeri düşmüş demektir. Aradaki bu düşüş araç değer kaybını oluşturmaktadır. Oluşan bu değer kaybı, kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsünden ve aracın ruhsat sahibinden talep edilebilir.

Araç değer kaybı tazminat tutarını, aracınızın kaza anındaki km’si, markası, model yılı, aracın kazada aldığı hasarın niteliği, aracınızın daha önceden büyük bir kazaya karışmış olup olmaması gibi etkenler belirler. Alanında uzman eksperler yaptıkları hesaplamada sayılan bu kriterleri dikkate alırlar.

Oluşan değer kaybının tespiti için sigorta eksperinden rapor alınması, kazada kusuru olan sorumlu kişilere yapılacak başvurular,  hasar dosyasına göre, dava açılması veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılması ve sonrasında tahsile kadar tüm süreci sizin adınıza dernek bünyemizdeki avukatlar aracılığıyla takip edip en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

Ücretsiz danışma hattımızdan başvurunuzu yapabilir ve konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Aracınızda oluşan değer kaybı taleplerinizi tahsil edene kadar siz başvuruculardan hiçbir ücret ve masraf almıyoruz.

Araç değer kaybı tazminat taleplerinde, aracın kusurlu sürücüsü ve ruhsat sahibinin yan ısıra kusurlu aracın sigorta şirketine karşı da talepte bulunulabilir. Aracınızda meydana gelen maddi hasar nedeniyle oluşan araç değer kaybından, kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketi de sorumludur.

Araç Değer Kaybından Kimler Sorumludur?

Trafik kazasında sonucunda aracınızda meydana gelen hasar neticesinde aracınızda oluşan değer kaybı için, kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurmak gerekir.

Şayet aracın trafik sigortası yoksa kusurlu araç sürücüsüne ve ruhsat sahibine karşı da dava açarak zararınızı talep edebilirsiniz. Aracınızda meydana gelen değer kaybının tespiti için uzman resmi bilirkişiden bir ekspertiz raporu alınması ve bu raporla birlikte araç değer kaybı başvurusunun yapılması süreci hızlandıracak ve mağduriyetinizi giderecektir.

Araç Değer Kaybının Hesaplanması

Araç değer kaybı tazminatının hesaplaması için aracınızın hasar geçmişi, kilometresi, marka, model ve üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi etmenler dikkate alınır.

Aracınızın kaza sonrası değerinin düşmesi, araçtaki maddi hasarın büyüklüğü, zarar gören parçalar dolayısıyla yapılan tamiratın büyüklüğü ve işçilik kalitesine göre değişir. Araç der kaybı tazminat talepli dava açabilmek için kazaya karışan diğer aracın kusurlu olması ve sizin aracınızda daha önceden büyük çaplı bir tamirat, tadilat, kaza olmaması gerekmektedir. Başka bir anlatımla, eğer aracınız daha önceden bir kaza tamirat tadilat geçirmişse aracınızda zaten bir değer kaybı vardır, bir daha değer kaybından söz edilemeyecektir.

Ayrıca, araçta değişim yapılabilecek; farlar, jantlar, stoplar, silecekler, camlar ve tamponlar gibi onarım gerektirmeyen parçalar ile vidalı parçalardaki değişiklikler için değer kaybı tazminatı talep edilemez.

Yukarıda sayılan koşulların varlığı halinde öncelikle aracın değer tespiti yaptırılır. Mahkeme veya Sigorta hakemi daha sonra bilirkişi tayin eder, bilirkişi de araçtaki hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak değer kaybını gösteren raporunu hazırlar ve sunar. Başvuru da bu rapora göre karara bağlanır.

Araç Değer Kaybı Taleplerinde Zamanaşımı Süresi

Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. Kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl içerisinde araç değer kaybı talebinde bulunulması gerekir. Araç değer kaybı, kusurlu araç sahibi ile aracın sigorta şirketinden talep edilebilir.

Derneğimiz alanında uzman ekibimiz ile aracınızda kaza sonucunda oluşan değer kaybını sizin adınıza sigorta şirketlerinden tazmin etmekteyiz.