TRAFİK KAZASI TAZMİNATI, İŞ KAZASI TAZMİNATI, YANLIŞ TEDAVİ VE ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE OLUŞAN ALACAKLARINIZIN FARKINDA MISINIZ.

Başvuru

Derneğimize tamamen ücretsiz şekilde başvurulabilir. Başvuru sahibinin, derneğimize vekalet vermesi ile süreç başlar.

Dava Süreci

Derneğimiz tarafından yetkilendirilen avukatlarımız vekaletin ile dava sürecini sizin adınıza yönetirler.

Dava Sonucu

Açılan dava sonucunda kazanılan tazminat hak sahibine verilir.

ÜCRETSİZ HİZMET ALANLARIMIZ

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı hakkı

1.) Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları, başka bir ifadeyle ölenin maddi desteğinden yoksun kalanlar mirasçı olmasalar bile ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze, defin ve hastane masraflarını isteyebilirler. Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları duydukları derin acı, üzüntü ve psikolojik sarsıntı nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler. Destekten yoksun kalan kişilerin, ölümlü trafik kazasının olduğu tarihten itibaren 15 yıl içinde trafik kazası tazminatı alma hakları vardır

2.) Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralanan kişi, kazaya uğrayarak yaralandığı tarihten iyileşene kadar ya da iyileşemeyecek durumda olması halinde de hekimlerce öngörülen tedavi, süresi boyunca gördüğü tedavi, ameliyat, bakıcı giderleri, tedavi süresince çalışmadığı aylara ilişkin kazanç kaybı gibi tüm gider ve masraflarını talep edebilir.

Yaralanmalı trafik kazasında kişinin, maddi tazminatın dışında ayrıca manevi tazminat ta talep etme hakkına sahiptir. Kişide trafik kazası sonrasında psikolojik travma, derin üzüntü gibi ruh dünyasında sarsıcı etkiler oluştuysa manevi tazminat talep edebilir. Yaralanmalı ve/veya sakatlanmalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 8 yıldır. Trafik kazası maddi ve manevi tazminatının 8 yıllık süre içinde talep edilmesi gerekir.

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı hakkı
araç değer kaybı

3.) Araç Değer Kaybı

Trafik kazasına karışan bir araçta meydana gelen maddi hasar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır. Kaza sonucunda kazalı aracın tamir ve onarımı yapılmasına rağmen aracın satışı sırasında piyasa değeri düşmektedir. Araç değer kaybı davası, aracın kazadan önceki değeri ile kaza yaptıktan sonraki piyasa değeri arasında farkın talep edildiği dava türüdür. Araç değer kaybı davalarında dava zamanaşımı süresi 2 yıldır. Kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl içerisinde araç değer kaybı talebinde bulunulması veya dava açılması gerekmektedir. Araç değer kaybı davası, kusurlu araç sahibine ve aracın sigorta şirketine karşı açılabilir.

4.) Taşımacılık ve Koltuk Sigortası Tazminatı

Zorunlu Koltuk Sigortası, yolculuk boyunca otobüsün içinde, dışında, mola yerinde ve duraklama noktalarında olabilecek her türlü kazaya karşı yolcuyu, asil ve yedek sürücüyü ve otobüsün diğer çalışanlarını(muavini) maddi olarak koruma amacıyla otobüs firması tarafından zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta çeşididir. Koltuk sigortasından alınan tazminat trafik kazalarında hak edilen, kusur oranlarına ve yaralanmanın boyutuna göre değişkenlik gösteren tazminatlardan farklı bir tazminat türüdür. Bu sebeple trafik sigortasından alınan tazminattan mahsup edilmez. Koltuk sigortalarındaki zamanaşımı süresi diğer kazalarda uygulanan sürelerle aynıdır, sakatlanma halinde 8 yıl, ölüm halinde 15 yıldır.

Taşımacılık ve koltuk sigortası tazminatı
İş Kazası Tazminatı

5.) İş Kazaları Tazminatı

Bir işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bir kişinin yaralanması veya ölümüne sebebiyet veren veya ruhsal açıdan zarara uğramasına vesile olan kazalara iş kazası denmektedir. İş kazası geçiren kişiler; yaralanmaları halinde iş gücü kaybı (geçici veya sürekli iş göremezlik) tazminatı, hayatlarını kaybetmeleri halinde ise yakınları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edebilirler. İş kazalarından kaynaklı tazminat davalarında dava zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zamanaşımı süresi, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlar.

6.) Yanlış Tedavi Ve Tıbbi Müdahale Tazminatı

Hastanın özel ya da kamuya ait sağlık kuruluşuna başvurmasının ardından, doktor tarafından yapılan tedavinin eksik veya hatalı olması ya da gerekli tedavinin hiç yapılmamış olması, tıbbi uygulama hataları olarak adlandırılmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarında tıbbi uygulama hataları nedeniyle meydana gelen zararları tazmin edebilmek için, ilgili kişilerin tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Yaşanan mağduriyete göre açılabilecek davalar; vefat halinde; destekten yoksun kalma tazminatı, sakatlanma halinde; iş gücü kaybı tazminatı ve manevi tazminattır.

Yanlış Tedavi ve Tıbbi Mudahale tazminatı
Sigorta ve Trafik kazası Magdurları dernegi

7.) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Eylemleri Tazminatı

Resmî kurum ve kuruluşların, çalıştırdığı taşeron firmaların eylem ve işlemleri nedeniyle kişilerin gerek kaza gerek başkaca sebeplerle mağduriyete uğraması ve bu mağduriyet neticesinde bir zararın oluşması halinde, zarar gören kişi ve/veya yakınlarının talepte bulunma ve dava etme hakları bulunmaktadır. Zarar gören, maddi veya manevi zarar gören kişilerin bu eylem ve işlemlere karşı İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilecekleri gibi, cismani bir zararın meydana gelmesi halinde adli mahkemelerde tazminat davası da açabilirler.

8.) Kartel Faizi Tazminatı

12 bankanın birlikte hareket ederek faiz oranlarını yükselttikleri, vatandaşların daha yüksek faiz oranı ile kredi kullanmak zorunda bırakılarak, zarara uğratıldığı tespit edilmişti. Tüketiciler, tacirler ve kamu kurumlarının bu bankalara karşı tazminat davası açma hakkı var. Banka müşterisi, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında, 12 bankadan herhangi birisinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti almışsa, suni şekilde oluşturulan kartel faizi oranında oluşan zararı için 3 katına kadar tazminat davası açma hakkı bulunuyor.

Kartel Faizi tazminatı 3 katı tazminat

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Sigorta ve Trafik Kazası Mağdurları Derneği, ülkemizde yaşanan trafik kazaları, iş kazaları, yanlış tedavi ve çeşitli haksız eylemlere maruz kalınması neticesinde mağduriyete uğramış vatandaşlarımızın oluşan her türlü zararını en aza indirilmesi, ortadan kaldırılması ve zararların giderilmesi amacıyla hak sahiplerine hukuki bilgilendirme yapılması, zarar sonucunda mağdur olan hak sahiplerinin tazminat haklarının neler olduğu konusunda bilinçlendirilmesi ve bu tazminatların hak sahiplerine ulaştırılması amacı ile kurulmuştur.

DERNEK MİSYONUMUZ

Başlarına gelen talihsiz kazalar sonucu mağdur olan ve mağduriyeti sonucunda hak ettiği tazminatı almayan mağdurlara bireysel profesyonel ve ücretsiz destek olmak.

DESTEKÇİMİZ

Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Sigorta Ve Trafik Kazası Mağdurları Derneği’ne Aittir ve AB’nin görüşleri yansıtmamaktadır.

Sivil dusun logo-min-min

TAMAMEN ÜCRETSİZ BAŞVURUN SİZİNLE HIZLICA İLETİŞİME GEÇECEĞİZ

Başvuru Formu

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Cep Telefonu

0554 195 30 12

Ofis Telefonu

0212 217 84 77

Adres

Mecidiyeköy Mahallesi Raşit Rıza Sokak
Yıldırım İş Hanı No 3/2 Şişli / İstanbul
(Eski Ali Sami Yen Stadının Karşısı)