TRAFİK KAZASI TAZMİNATI, İŞ KAZASI TAZMİNATI, YANLIŞ TEDAVİ VE ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE OLUŞAN ALACAKLARINIZIN FARKINDA MISINIZ.

Başvuru

Derneğimize tamamen ücretsiz şekilde başvurulabilir. Başvuru sahibinin, derneğimize vekalet vermesi ile süreç başlar.

Dava Süreci

Derneğimiz tarafından yetkilendirilen avukatlarımız vekaletin ile dava sürecini sizin adınıza yönetirler.

Dava Sonucu

Açılan dava sonucunda kazanılan tazminat hak sahibine verilir.

ÜCRETSİZ HİZMET ALANLARIMIZ

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı hakkı

1.) Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları, başka bir ifadeyle ölenin maddi desteğinden yoksun kalanlar mirasçı olmasalar bile ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze, defin ve hastane masraflarını isteyebilirler. Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları duydukları derin acı, üzüntü ve psikolojik sarsıntı nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler. Destekten yoksun kalan kişilerin, ölümlü trafik kazasının olduğu tarihten itibaren 15 yıl içinde trafik kazası tazminatı alma hakları vardır

2.) Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralanan kişi, kazaya uğrayarak yaralandığı tarihten iyileşene kadar ya da iyileşemeyecek durumda olması halinde de hekimlerce öngörülen tedavi, süresi boyunca gördüğü tedavi, ameliyat, bakıcı giderleri, tedavi süresince çalışmadığı aylara ilişkin kazanç kaybı gibi tüm gider ve masraflarını talep edebilir.

Yaralanmalı trafik kazasında kişinin, maddi tazminatın dışında ayrıca manevi tazminat ta talep etme hakkına sahiptir. Kişide trafik kazası sonrasında psikolojik travma, derin üzüntü gibi ruh dünyasında sarsıcı etkiler oluştuysa manevi tazminat talep edebilir. Yaralanmalı ve/veya sakatlanmalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 8 yıldır. Trafik kazası maddi ve manevi tazminatının 8 yıllık süre içinde talep edilmesi gerekir.

Yaralanmalı trafik kazası tazminatı hakkı
araç değer kaybı

3.) Araç Değer Kaybı

Trafik kazasına karışan bir araçta meydana gelen maddi hasar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır. Kaza sonucunda kazalı aracın tamir ve onarımı yapılmasına rağmen aracın satışı sırasında piyasa değeri düşmektedir. Araç değer kaybı davası, aracın kazadan önceki değeri ile kaza yaptıktan sonraki piyasa değeri arasında farkın talep edildiği dava türüdür. Araç değer kaybı davalarında dava zamanaşımı süresi 2 yıldır. Kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl içerisinde araç değer kaybı talebinde bulunulması veya dava açılması gerekmektedir. Araç değer kaybı davası, kusurlu araç sahibine ve aracın sigorta şirketine karşı açılabilir.

4.) Taşımacılık ve Koltuk Sigortası Tazminatı

Zorunlu Koltuk Sigortası, yolculuk boyunca otobüsün içinde, dışında, mola yerinde ve duraklama noktalarında olabilecek her türlü kazaya karşı yolcuyu, asil ve yedek sürücüyü ve otobüsün diğer çalışanlarını(muavini) maddi olarak koruma amacıyla otobüs firması tarafından zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta çeşididir. Koltuk sigortasından alınan tazminat trafik kazalarında hak edilen, kusur oranlarına ve yaralanmanın boyutuna göre değişkenlik gösteren tazminatlardan farklı bir tazminat türüdür. Bu sebeple trafik sigortasından alınan tazminattan mahsup edilmez. Koltuk sigortalarındaki zamanaşımı süresi diğer kazalarda uygulanan sürelerle aynıdır, sakatlanma halinde 8 yıl, ölüm halinde 15 yıldır.

Taşımacılık ve koltuk sigortası tazminatı
İş Kazası Tazminatı

5.) İş Kazaları Tazminatı

Bir işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bir kişinin yaralanması veya ölümüne sebebiyet veren veya ruhsal açıdan zarara uğramasına vesile olan kazalara iş kazası denmektedir. İş kazası geçiren kişiler; yaralanmaları halinde iş gücü kaybı (geçici veya sürekli iş göremezlik) tazminatı, hayatlarını kaybetmeleri halinde ise yakınları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edebilirler. İş kazalarından kaynaklı tazminat davalarında dava zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zamanaşımı süresi, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Başvuru Formu